Referenser

e-niemelä weld logo
Vi har arbetat i över 20 år för över 100 företag.

Wärtsilä Finland Oy

Rörledningar för gas och vätskor samt underhåll i Vasa och projekt på fartyg runt om i världen

Vaskiluodon Voima

Underhåll av kraftverk

Viafin Service

Prefabricering och installation av rörledningar (för gas och vätskor) samt installation och underhåll av maskiner osv.

Vaasan Vesi

Tillverkning och underhåll av rörledningar

Ta kontakt och begära offert!