Tjänster

Marina rörledningar

Vi har gjort flera fartygsinstallations- och underhållsarbeten på Nordiska varv.

Till vår specialkompetens hör utrustning, olja, gasrör och tanksvetsning på varv med enhetliga och felfria fogar.

Vi tillverkar rörledningar enligt EN- och ASME-standarder och hanterar WPQR upp till -196°C.

laivateollisuus-hitsaus-e-niemelä
Enweld palvelee kaikkia teollisuuden aloja ja hitsaamme kunnallissektorille mm, energia-, vesi- ja kaasuputkia.

Industri och kommunalteknik

Installations- och underhållssvetsning av rörledningar för industrin, städer och kommuner.

Vi betjänar nästan alla branscher inom industrin och svetsar energi-, vatten- och gasledningar till den kommunala sektorn.

Vi arbetar effektivt och heltäckande, från planering till genomförande, installation, underhåll och service.

Verkstadindustri

Handsvetsning för verkstadsindustrin. Till vår specialkompetens hör fogs- och beläggningssvetsning och våra svetsare kan hantera alla material- och plåttjocklekskombinationer.

Svetssömmar följer instruktionerna (WPS) och vi uppfyller kvalitetskrav i både form och måttnoggrannhet. 

Vår modern maskiner möjliggör effektivt och högkvalitativt genomförande av krävande arbete.

hitsauspalvelu-e-niemela-weld3

Ta kontakt och begära offert!